Verdensmålene omdrejningspunkt for undervisning og forskning

Siden 2016 har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) været et laboratorium for udvikling af nye løsninger, der understøtter FN’s verdensmål.

Over 500 projekter er allerede landet

Helt konkret betyder satsningen, at der blandt andet bliver stillet krav om, at alle studerende forholder sig til FN’s verdensmål i deres afgangsprojekter, hvor de studerende anvender deres kompetencer til at skabe nye produkter, løsninger og strategier.

Indtil videre har over 500 afgangsprojekter inden for design og arkitektur kastet lys over nogle af klodens største udfordringer og er kommet med løsningsforslag på, hvordan vi skaber et mere bæredygtigt samfund.

”De unge arkitekter og designere tager livtag med de helt store udfordringer, vi står overfor i verden i dag. De viser stort ansvar for den virkelighed, de er en del af, og de skaber konkrete, brugbare løsninger til både det private og offentlige. Der er i den grad brug for deres engagement og professionelle kreativitet, når vi skal nå FN’s verdensmål. Jeg er derfor meget stolt over at sende de nye arkitekter og designere videre ud i livet,” siger Lene Dammand Lund.

Alaska-løsninger og en arkitekturguide

De studerendes afgangsprojekter kommer blandt andet med kreative løsninger på, hvordan vi sikrer bæredygtigt forbrug og produktionsformer, løfter sundhed og trivsel og mindsker forurening. Læs for eksempel dagbogen fra Alaska, hvor arkitektstuderende har undersøgt, hvordan man indretter sig bæredygtigt i en stat, der lider under store klimaforandringer.