Ny dansk handlingsplan om Verdensmålene på vej

Regeringen vil i år præsentere en ny plan for, hvordan Danmark vil gøre sit til at virkeliggøre Verdensmålene.

I løbet af 2020 vil regeringen fremlægge en ny og opdateret plan for, hvordan Danmark vil arbejde med at realisere Verdensmålene. Det fremgår af et brev fra finansminister Nicolai Wammen.

Brevet er et svar på en forespørgsel fra 2030-Panelet, der består af en række bæredygtighedseksperter og repræsentanter for interesseorganisationer. Panelet rådgiver Folketingets tværpolitiske 2030-Netværk.

Det er ikke første gang, Danmark får en handlingsplan for de globale mål. Men den forrige plan er fra 2017, og civilsamfundet har i det seneste år presset på, for at planen blev opdateret. I brevet fra 2030-Panelet lægger panelet særlig vægt på, at Danmark efter corona-krisen ikke bare vender tilbage til normaltilstanden, men at regeringen bør bruge krisen som en mulighed for at opbygge et mere bæredygtigt samfund.

”Mange vil sikkert gerne tilbage til tiden før Covid-19 pandemien, men det er vigtigt at huske på, at den verden ikke var bæredygtig, og at vi også den gang stod overfor en stor udfordring med at flytte og forandre verden, så vi bliver bæredygtige ud fra alle tre dimensioner: økonomisk, socialt samt klima- og miljømæssigt. Vi skal derfor turde at benytte denne store udfordring til at indtænke indsatsen for at realisere verdensmålene,” skriver 2030-Panelet i sin henvendelse til finansministeren.

Ifølge brevet kan det blandt andet ske, ved at hjælpepakker målrettes den grønne omstilling eller ved at fremrykke investeringer i vedvarende energi, gentænke indsatsen for at hjælpe og kompetenceudvikle de mange ekstra ledige, og ved at styrke den danske indsats for klimavenlige og ansvarlige globale værdikæder. 2030-panelet peger også på muligheden for at offentlige investeringer rettes mod at skabe levedygtige byer og lokalsamfund.

I sit svar skriver finansministeren, at det er oplagt, at nye offentlige investeringer medvirker til at indfri regeringens målsætninger på klimaområdet, og han inviterer til dialog med 2030-panelets input til den kommende handlingsplan om Danmarks arbejde med Verdensmålene.

”Jeg er ligesom jer optaget af, at vi indtænker dette arbejde i en bredere dagsorden, herunder bæredygtighedsdagsordenen,” skriver ministeren.