Netværksmøde: Den bæredygtige skole

Verdensmålene er på agendaen – også i undervisningssektoren. En del skoler er i gang og har på forskellig vis gjort sig erfaringer med at arbejde med verdensmålene på skolen. De erfaringer vil vi gerne være med til at brede ud og dele, så vi kan lære af hinanden. På netværksmødet deler fire skoler med forskellige tilgange konkrete praksiseksempler og deres oplevelser af, hvad der virker, og hvad der er svært.

Efter de fire cases åbner vi for debat og erfaringsudveksling på tværs af mødets deltagere. Det er målet, at vi i fællesskab får en række gode bud på, hvordan verdensmålene og bæredygtig udvikling kan konkretiseres ind i en undervisningssammenhæng, og hvordan man bedst overvinder de forhindringer, der kan stå i vejen.

Læs mere og tilmeld dig her.