Hvad er god integration?

Heldagsseminar om integration af migrantkvinder.

KULU og Babaylan inviterer til heldagsseminar som del af WIDE+ projektet: Migrant Women’s Voices. Der vil være fokus på migrantkvinders rettigheder og stemmer i Europa. Formålet er at samle migrantkvindegruppers organiseringsmodeller og strategier. I Danmark sætter vi fokus på: Hvad er god integration? Dette vil blive belyst ved forskellige oplæg og workshops.

Temaer for dagen (arbejdstitler):

  • Kvindelig integration på arbejdspladsen.
  • Foreningsliv som grundlag for demokrati - med udgangspunkt i sportsklubber.
  • Kvindelige migranters deltagelse i foreningsliv - med erfaringer fra Göteborg - oplæg v. Ulla -Björnberg, Professor emerita, Göteborg Universitet.
  • Remitter - godt eller skidt for integration og kvinders rettigheder?
  • Kulturforståelse og afkodning - som ny i Danmark.
  • Mit liv som kvinde i Danmark - migrantkvinders fortællinger og erfaringer.

Da der vil være forplejning til seminaret ønskes tilmelding på: [email protected] senest d. 10. januar 2019. Oplys venligst: navn, organisation og by.
Der er mulighed for hel- eller delvis rejserefusion for migrantkvindegrupper udenfor københavnsområdet.

Projektet Migrantkvindestemmer er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd og WIDE+.

Tilmelding: det er gratis at deltage, men kræver tilmelding på [email protected] (obs. senest d. 10. januar 2019). Alle er velkomne.