Organisationer

De danske NGO'er bidrager til Verdensmålene. Både herhjemme og i hele verden

Civilsamfundet i Danmark har en lang og stærk tradition for at bidrage til at løse klodens udfordringer. Derfor var danske NGO’er også hurtige til at tage Verdensmålene til sig, da de blev vedtaget i 2015. Ni ud af 10 organisationer har allerede forholdt sig til målene, og mange bruger dem i dag som ramme for deres arbejde, viser en stor undersøgelse lavet af Globalt Fokus, 92-gruppen og CISU, der alle er civilsamfundsnetværk for danske miljø- og udviklingsorganisationer.

Civilsamfundet spiller en afgørende rolle for, at vi når Verdensmålenes deadline i 2030. Danske organisationer arbejder med Verdensmålene i 81 af verdens 195 lande, viser undersøgelsen.

Deres indsatser spænder bredt ud over de 17 Verdensmål, men nogle mål er tydeligt mere repræsenteret end andre. På en førsteplads ligger mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) efterfulgt af mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 4 (Kvalitetsuddannelse).

41 % af civilsamfundsorganisationerne arbejder med at holde regeringer og parlamenter ansvarlige i forhold til Verdensmålene

Nye måder at arbejde på

Hvor forgængerne til Verdensmålene, 2015 Målene, handlede om klodens fattigste lande, omfatter Verdensmålene nu alle nationer, inklusive Danmark. Det har skabt et nyt fokus for flere organisationer herhjemme, og 68 procent svarer, at de til en vis grad har en strategi eller plan for Verdensmålsarbejdet.

En central indsats ligger i at holde politikerne op på, hvad Danmark har forpligtet sig på inden 2030. Ligesom mange organisationer og foreninger laver kampagner og udbreder kendskabet til Verdensmålene i den danske befolkning og motiverer til handling.

Verdensmålene har også givet NGO’er nye muligheder for at indtage andre roller. Særligt i nye og anderledes måder at indgå multistakeholder-partnerskaber på med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre organisationer, hvor NGO’er fx fungerer som rådgivere og facilitatorer i projekter, der er med til at opfylde et eller flere Verdensmål.

33 % af organisationerne har indgået et eller flere nye partnerskaber med udgangspunkt i Verdensmålene.

Gode eksempler

Bliv inspireret af, hvordan organisationer bruger Verdensmålene

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.

Nyheder